Tools voor expressie

Geef deelnemers de middelen om zich te uiten, die passen bij de individuele talenten en mogelijkheden. Daarbij mag je hen best uitdagen. Sluit aan bij de interesses van de individuele deelnemer in het ontwerpen van je co-design activiteiten.

DOORDENKEN:

Het co-design proces werkt ‘empowerend’ voor mensen met een beperking: via co-design geef je mensen de mogelijkheid zelf mee te doen in het vormgeven van hun eigen dagelijkse leefwereld. Kijk tijdens het proces echter goed naar wat nu precies ‘empowerend’ blijkt te werken in je activiteiten en middelen. De versterkende elementen in je co-design proces, kunnen vaak inspiratie geven voor de vraag hoe een interactief product ‘empowerend’ kan zijn: wat werkt in het co-design proces, kan ook werken in het eindproduct. Als het gaat om co-design en empowerment, is er eigenlijk niet per se een duidelijke scheidslijn tussen ‘ontwerpproces’ en ‘productgebruik’ – het ontwerpproces en het gebruik van het product lopen geleidelijk in elkaar over. Dit is nog sterker het geval als het eindproduct personaliseerbaar is, en tijdens het gebruik nog verder ‘gefinetuned’ kan worden. Daarbij ‘co-designen’ de zorgverlener en gebruiker het uiteindelijke gepersonaliseerde product (of dienst).

Het maken van scenario’s in de vorm van storyboards kan helpen bij het gezamenlijk definiëren van de mogelijkheden, behoeften en uitdagingen van de eindgebruiker en het vaststellen van de ontwerpuitdaging.

Verschillende technieken die gebruikt worden in het co-design proces. Belangrijk is om technieken te kiezen en zelf aan te passen naar gelang de talenten en interesses van de client. Wellicht is de client gek van LEGO, dan is werken met LEGO een mooie kans. Maar wellicht houdt de client van tuinieren, gebruik dan je creativiteit om een creatieve tuin-activiteit te bedenken waarmee je de client en zijn behoeften beter kan leren kennen.