Zorg voor structuur

Zorg ervoor dat deelnemers bij elke sessie weten wat het doel is van de sessie, wat de reden is van hun deelname en wat de geplande activiteiten zijn.
Zorg ervoor dat deelnemers bekend zijn met het onderwerp van het onderzoek, zodat ze zich er beter mee kunnen identificeren.
Gebruik vooraf een informed consent-formulier, waarin staat wat deelnemers kunnen verwachten, dat hun deelname vrijwillig is en ze er elk moment mee kunnen stoppen en wat er met de verzamelde data gebeurt, wat ze kunnen ondertekenen voor akkoord.
Gebruik een vaste routine om een sessie te starten en te eindigen. Begin bijvoorbeeld elke sessie met een versnapering en een gesprekje over wat er speelt in het leven van de deelnemers, en eindig de sessie met een korte reflectie en een samenvatting.
Het is belangrijk om voldoende tijd uit te trekken om deelnemers de gelegenheid te geven aan je aanwezigheid te wennen. Zij vinden het vaak lastig om te gaan met veranderingen in hun dagelijkse routines
Zorg voor structuur tijdens de sessie en laat deelnemers ook zelf structuur creëren. Gebruik hiervoor ondersteunende middelen, zoals een planbord en geschreven instructies.
Check tijdens de sessie regelmatig of deelnemers nog steeds mee willen doen, zeker als ze hun toestemming al enige tijd geleden hebben gegeven of als het gaat om meerdere sessies.
Zorg ervoor dat deelnemers aan een sessie voldoende tijd en gelegenheid krijgen om informatie te geven, te overleggen en te participeren.
Geef deelnemers voldoende tijd om na te denken over een vraag en wacht rustig op hun antwoord.
Ben je er van bewust dat het voor deelnemers verwarrend en teleurstellend kan zijn als je na afloop het prototype weer meeneemt. Leg dat vast in het informed consent-formulier.
Legenda
Autisme
Licht Verstandelijke Beperking
Autisme & LVB
Bronnen

Benton, L., Johnson, H., Ashwin, E., Brosnan, M. and Grawemeyer, B. (2012). Developing IDEAS: supporting children with autism within a participatory design team. Instr Sci, 42:47–65. DOI 10.1007/s11251-013-9297-y

Costa, S., Lehmann, H., Dautenhahn, K., Robins, B., Soares, F. (2015). Using a Humanoid Robot to Elicit Body Awareness and Appropriate Physical Interaction in Children with Autism. Int J of Soc Robotics 7, 265–278, DOI 10.1007/s12369-014-0250-2.

Francis, P., Balbo, S., Firth, L. (2009). Towards co-design with users who have autism spectrum disorders. Universal Access Inf Soc 8, 23-135. DOI 10.1007/s10209-008-0143-y

Frauenberger, C., Alcorn, Good, J., Pain, H. (2013). Supporting the Design Contributions of Children With Autism Spectrum Conditions. In Proceedings of the 12th International Conference on Interaction Design and Children, IDC’12, New York, ACM.

Kranenborg, K., Cremers, A.H.M., Paulissen, R.T, van den Berg, H., Tak, S. van Gameren-Oosterom, H.B.M., Schoonhoven, B.H.A. & Prins, M.J. (2013). Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit: Toegang tot audiovisuele content voor gebruikers met een verstandelijke beperking. TNO rapport TNO 2013 R11341.

Lioyd, V., Gahterer, A., Kalsy, Su. (2006). Conducting Qualitative Interview Research with People with Expressive Language Difficulties. Qualtitative Health Research 16(10), 1286-1404, DOI: 10.1177/1049732306293846.

Millen, L., Cobb, S.V.G., Patel, H., Glover, T. (2012). Collaborative Virtual Environment for Conducting Design Sessions with Students with Autism Spectrum Conditions. Proc. 9th Intl Conf. Disability, Virtual Reality & Associated Technologies Laval, France, 10–12.

Porayska-Pomsta, K., Frauenberger, C., Pain, H., Rajendran, G., Smith, T., Menzies, R., Lemon, O. (2011). Developing technology for autism: an interdisciplinary approach. Personal and Ubiquitous Computing, 16(2), 117-127. 10.1007/s00779-011-0384-2

Stmadová, I., Cumming, T.M., Knox, M., Parmenter,T (2013). Building an Inclusive Research Team: The Importance of Team Building and Skills training. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 27,13-22.

Van Rijn, H., Stappers, P.J. (2008). The Puzzling Life of Autistic Toddlers: Design Guidelines from the LINKX Project. Advances in Human-Computer Interaction, Article ID 639435, 8 pages. doi:10.1155/2008/639435