Betrek vertrouwde personen van deelnemers

Ben je bewust van het belang van zorgverleners in het leven van de deelnemers.
Ben je bewust van het belang en het nut van het betrekken van familieleden van deelnemers en geef hen de gelegenheid om ook hun eigen doelen en wensen in te brengen.
Betrek vooral in het begin een vertrouwde persoon van een deelnemer, bijvoorbeeld een therapeut. Betrek ook een enthousiaste persoon van de zorginstelling die begrijpt waar het project over gaat, de cliënten en de organisatie goed kent en ondersteuning kan geven en kan improviseren indien dat nodig is.
Houd er rekening mee dat sommige deelnemers behoefte hebben aan emotionele ondersteuning van een vertrouwde persoon, terwijl anderen er meer baat bij hebben om deel uit te maken van een groep.
Kies bij een groepssessie bij voorkeur deelnemers die elkaar al kennen (bijvoorbeeld omdat ze behoren tot dezelfde leefgroep), zodat ze zich meer op hun gemak voelen.
Legenda
Autisme
Licht Verstandelijke Beperking
Autisme & LVB
Bronnen

Alper, S., Raharinirina, S. (2006). Assistive Technology for Individuals with Disabilities: A Review and Synthesis of the Literature. Journal of Special Education Technology 21(2).

Benton, L., Johnson, H., Ashwin, E., Brosnan, M. and Grawemeyer, B. (2012). Developing IDEAS: supporting children with autism within a participatory design team. Instr Sci, 42:47–65. DOI 10.1007/s11251-013-9297-y

Fletcher-Walson, S. (2012). A Targeted Review of Computer-Assisted Learning for People with Autism Spectrum Disorder: Towards a Consistent Methodology. Journal Autism Developmental Disorders 1, 87-100, DOI 10.1007/s40489-013-0003-4.

Kranenborg, K., Cremers, A.H.M., Paulissen, R.T, van den Berg, H., Tak, S. van Gameren-Oosterom, H.B.M., Schoonhoven, B.H.A. & Prins, M.J. (2013). Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit: Toegang tot audiovisuele content voor gebruikers met een verstandelijke beperking. TNO rapport TNO 2013 R11341.

Lewis, A., Porter, J. (2004). Interviewing Children and Young People with Learning Disabilities: Guidelines for Researchers and Multi-Professional Practice. British Journal of Learning Disabilities 32(4) , 191–197.

Näslund,R.,  Gardelli,A. (2013) ‘I know, I can, I will try’: youths and adults with intellectual disabilities in Sweden using information and communication technology in their everyday life, Disability & Society, 28:1, 28-40,DOI:10.1080/09687599.2012.695528

Stmadová, I., Cumming, T.M., Knox, M., Parmenter,T (2013). Building an Inclusive Research Team: The Importance of Team Building and Skills training. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 27,13-22.