Werk ‘iteratief’, dat wil zeggen, cyclisch. In elke cyclus doorloop je het hele proces van probleemdefinitie, conceptvorming, uitwerking, prototyping en evaluatie. Vroeg in het project al prototypes maken, helpt om het probleem te verhelderen. Het helpt de verschillende partijen ook om over hun ervaringen te praten en onderling te delen. Wees daarbij wel bereid je eerste ideeen later ook weer los te laten!

In Co-design projecten kom je allerlei perspectieven van verschillende relevante ‘stakeholders’  tegen. Ze hebben elk een stukje van de ontwerp-puzzel in handen (die waarschijnlijk niet in elkaar passen). De uitdaging is om een product te definiëren dat voor al deze stakeholders (met hun soms conflicterende gezichtspunten!) een werkbare oplossing vormt. Door in korte iteraties te werken, en tussentijds telkens met alle stakeholders te reflecteren op het proces, kan je met deze complexiteit omgaan.

Co-designing MyDayLight: een cyclisch proces. Het opbouwen van een duurzame relatie vormt een belangrijk bestandsdeel voor het succes