Houd in de omgang met deelnemers rekening met mogelijke beperkingen

Vraag deelnemers hoe ze het liefst benaderd willen worden, om frustratie als gevolg van communicatieproblemen te voorkomen.
Zorg ervoor dat deelnemers zich veilig, comfortabel en gewaardeerd voelen. Ben vriendelijk, eerlijk en oprecht en geef geen oordeel. Het opbouwen van een goede vertrouwensband met deelnemers is cruciaal.
Begrijp dat de deelnemer een beperkt niveau van inzicht kan hebben in wat er gebeurt en wat er moet gebeuren.
Houd er rekening mee dat de deelnemer de onderzoeker zal proberen te behagen in plaats van kritisch te zijn.
Ben je ervan bewust dat mensen met een verstandelijke beperking vaak jazeggen (instemmen). De kans hierop is groter als ze het antwoord op een vraag niet weten, als vragen dubbelzinnig zijn, en ze minder tijd hebben genomen of moeite hebben gedaan om hun antwoord te overwegen.
Ben je ervan bewust dat veel mensen met een verstandelijke beperking hun hele leven al een ondergeschikte rol hebben gehad en zich niet realiseren dat hun bijdrage er werkelijk toe doet.
Voorkom en vermijd dat deelnemers het gevoel krijgen dat ze gefaald hebben.
Geef altijd positieve feedback. Spreek niet over activiteiten in termen van succes en falen. Geef bij antwoorden op vragen niet aan of ze al dan niet correct zijn.
Benoem steeds de sterke punten van cliënten om daarmee hun zelfvertrouwen tijdens sessies op te bouwen.
Legenda
Autisme
Licht Verstandelijke Beperking
Autisme & LVB
Bronnen

Benton, L., Johnson, H., Ashwin, E., Brosnan, M. and Grawemeyer, B. (2012). Developing IDEAS: supporting children with autism within a participatory design team. Instr Sci, 42:47–65. DOI 10.1007/s11251-013-9297-y

Bonsignore, E., Ahn, J., Clegg, T., Guha, M.L., Yip, J.C., Druin, A. (2013). Embedding Participatory Design into Designs for Learning: An Untapped Interdisciplinary Resource. in Proc. CSCL.

Finlay, W.M.L., Lyons, E. (2002). Acquiescence in Interviews With People Who Have mental Retardation. Mental Retardation 40(1), 14-29.

Francis, P., Balbo, S., Firth, L. (2009). Towards co-design with users who have autism spectrum disorders. Universal Access Inf Soc 8, 23-135. DOI 10.1007/s10209-008-0143-y

Francis, P., Firth, L., Mellor, D. (2005). Reducing the Risk of Abandonment of Assistive Technologies for People with Autism. In Human-Computer Interaction – INTERACT, 1104-1107.

Kranenborg, K., Cremers, A.H.M., Paulissen, R.T, van den Berg, H., Tak, S. van Gameren-Oosterom, H.B.M., Schoonhoven, B.H.A. & Prins, M.J. (2013). Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit: Toegang tot audiovisuele content voor gebruikers met een verstandelijke beperking. TNO rapport TNO 2013 R11341.

Stmadová, I., Cumming, T.M., Knox, M., Parmenter,T (2013). Building an Inclusive Research Team: The Importance of Team Building and Skills training. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 27,13-22.