Pas je taalgebruik aan op de deelnemers en gebruik visuele middelen

Zorg ervoor dat deelnemers je kunnen begrijpen. Ben concreet en ondubbelzinnig, maar niet kinderachtig.
Geef zorgvuldige en betekenisvolle uitleg.
Gebruik korte heldere instructies, en check of deelnemers bepaalde woorden begrijpen.
Stel directe vragen die handelen over het hier en nu, stel geen abstracte of conceptuele vragen.
Bekende interviewtechnieken, zoals vragen herformuleren, kunnen helpen om betrouwbare antwoorden te verkrijgen.
Gebruik visuele ondersteuning, zoals plaatjes en pictogrammen.
Gebruik, afhankelijk van de individuele behoefte van de deelnemer, bepaalde communicatiehulpmiddelen.
Legenda
Autisme
Licht Verstandelijke Beperking
Autisme & LVB
Bronnen

Francis, P., Balbo, S., Firth, L. (2009). Towards co-design with users who have autism spectrum disorders. Universal Access Inf Soc 8, 23-135. DOI 10.1007/s10209-008-0143-y

Kranenborg, K., Cremers, A.H.M., Paulissen, R.T, van den Berg, H., Tak, S. van Gameren-Oosterom, H.B.M., Schoonhoven, B.H.A. & Prins, M.J. (2013). Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit: Toegang tot audiovisuele content voor gebruikers met een verstandelijke beperking. TNO rapport TNO 2013 R11341.

Nind, M. (2008). Conducting Qualitative Research with People with Learning, Communication and Other Disabilties: Methodological Challenges. Project Report. National Centre for Research Methods.

Rodgers, J. (1999). Trying to Get it Right: Undertaking Research Involving People with Learning Difficulties. Disability & Society 14(4), 421-433, DOI:10.1080/09687599926046