Ken je deelnemers

Betrek onderzoekers en experts met verschillende achtergronden bij je project, naast personen met een technische achtergrond als met psychologische kennis die weten hoe om te gaan met de deelnemers.
Stel je op de hoogte van de kenmerken van de stoornis van de deelnemers. Dit is vooral belangrijk om het begripsniveau en de emoties van de deelnemers te kunnen interpreteren.
Stel je op de hoogte van de karaktereigenschappen van de deelnemers en houd hier rekening mee.
Stel je op de hoogte van de hobbys en interesses van de deelnemers en verwerk deze in voorbeelden en gesprekken. Hierdoor kun je deelnemers die snel afgeleid zijn beter bij de activiteiten betrekken.
Heb begrip voor het belang dat een deelnemer hecht aan bepaalde onderwerpen die je zelf minder belangrijk vindt.
Stel je op de hoogte van de ervaring die deelnemers hebben met technologie.
Zorg voor diversiteit in de deelnemersgroep met betrekking tot het niveau van functioneren.
Legenda
Autisme
Licht Verstandelijke Beperking
Autisme & LVB
Bronnen

Francis, P., Balbo, S., Firth, L. (2009). Towards co-design with users who have autism spectrum disorders. Universal Access Inf Soc 8, 23-135. DOI 10.1007/s10209-008-0143-y

Alper, S., Raharinirina, S. (2006). Assistive Technology for Individuals with Disabilities: A Review and Synthesis of the Literature. Journal of Special Education Technology 21(2).

Bonsignore, E., Ahn, J., Clegg, T., Guha, M.L., Yip, J.C., Druin, A. (2013). Embedding Participatory Design into Designs for Learning: An Untapped Interdisciplinary Resource. in Proc. CSCL.

Benton, L., Johnson, H., Ashwin, E., Brosnan, M. and Grawemeyer, B. (2012). Developing IDEAS: supporting children with autism within a participatory design team. Instr Sci, 42:47–65. DOI 10.1007/s11251-013-9297-y

Ayres, K.M., Mechling, L., Sansosti, F.J. (2013). The Use of Mobile Technologies to Assist with Life Skills/Independence of Students with Moderate/Severe Intellectual Disability and/or Autism Spectrum Disorders: Considerations for the Future of School Psychology. Psychology in the Schools 50(3).

Bryen,D.N., Friedman, M. (2007). Cell Phone Use by Adults With Intellectual Disabilities. Intellectual and developmental disabilities 45(1), 1-9.

Francis, P., Firth, L., Mellor, D. (2005). Reducing the Risk of Abandonment of Assistive Technologies for People with Autism. In Human-Computer Interaction – INTERACT, 1104-1107.

Carmien, S. (2002). MAPS: PDA Scaffolding for Independence for Persons with Cognitive Impairments. Human Computer Interaction Consortium.

Al-Wabil, A., Al-Shabanat, H., Al-Sarrani, R., Al-Khonin, M. (2010). Developing a Multimedia Environment to Aid in Vocalization for People on the Autism Spectrum: A User-Centered Design Approach.

Kranenborg, K., Cremers, A.H.M., Paulissen, R.T, van den Berg, H., Tak, S. van Gameren-Oosterom, H.B.M., Schoonhoven, B.H.A. & Prins, M.J. (2013). Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit: Toegang tot audiovisuele content voor gebruikers met een verstandelijke beperking. TNO rapport TNO 2013 R11341.