Bereid je er op voor hoe om te gaan met lastige situaties

Bereid je erop voor dat je hele directe kritiek kunt krijgen. Ben hierdoor niet beledigd en geef heldere uitleg en oplossingen voor voorkomende problemen.
Ben alert op signalen van ongemak of overbelasting bij de deelnemers.
Ben in staat om te gaan met situaties van sociale stress, angst en emotionele uitbarstingen.
Weet hoe om te gaan met rigide en complexe denkpatronen en neiging tot verwarring.
Weet hoe om te gaan met ongepast gedrag, zoals apathie.
Help de deelnemer om zich te onttrekken aan activiteiten die bedreigend zijn.
Legenda
Autisme
Licht Verstandelijke Beperking
Autisme & LVB
Bronnen

Benton, L., Johnson, H., Ashwin, E., Brosnan, M. and Grawemeyer, B. (2012). Developing IDEAS: supporting children with autism within a participatory design team. Instr Sci, 42:47–65. DOI 10.1007/s11251-013-9297-y

Francis, P., Balbo, S., Firth, L. (2009). Towards co-design with users who have autism spectrum disorders. Universal Access Inf Soc 8, 23-135. DOI 10.1007/s10209-008-0143-y