Richtlijnen voor co-design

Om het co-design proces goed te laten verlopen, moeten gebruikte methoden en technieken geschikt zijn voor mensen met autisme of een verstandelijke beperking en hun zorgverleners. Onderstaande co-design richtlijnen geven aan waar je allemaal rekening mee moet houden tijdens het co-design proces.