Werkend prototype in context

Een prototype in de context plaatsen kan inzicht geven hoe het gebruikt en ervaren wordt door een gebruiker. In deze methode wordt gebruik gemaakt van een “contextual interview” en “artefact walkthrough methode” (Dray & Siegel, 2009; Hanington & Martin, 2012).
Deze studie is gedaan met een prototype van MyDayLight en heeft een week geduurd. Op verschillende momenten zijn er reflectiemomenten geweest (zie onderstaande tabel).

Dag 1, zondag Dag 2, dinsdag Dag 3, vrijdag Dag 4, zaterdag
10:00 – 12:00
Installeren systeem
11:00 – 11:30

Observeren hoe de gebruiker interactie heeft met het product

9:00 – 9:30

Observeren hoe de gebruiker interactie heeft met het product

11:00 – 11:30

Observeren hoe de gebruiker interactie heeft met het product

14:00 – 14:30

Eerste try-out met de gebruiker

15:00 – 16:00

De gebruiker vragen om zijn dag na te spelen en hierop te reflecteren.

16:20 – 17:00

Observeren van het overleg tussen gebruiker en cliënt

16:30 – 17:30

De gebruiker vragen om zijn dag na te spelen en hierop te reflecteren.

16:00 – 17:00

De gebruiker vragen om zijn dag na te spelen en hierop te reflecteren.

16:20 – 17:00z

Observeren van het overleg tussen gebruiker en cliënt

  19:15 – 19:45

Observeren van het overleg tussen gebruiker en cliënt

19:15 – 19:45

Observeren van het overleg tussen gebruiker en cliënt

19:15 – 20:15

Laatste interview met de gebruiker, begeleider en de ouders van de gebruiker.