Van ideeverzameling naar conclusies

Na het doen van een activiteit met cliënt en/of andere stakeholders moeten resultaten worden verwerkt tot inzichten die relevant zijn voor het ontwerpproces. Het gaat hier meestal om kwalitatieve inzichten en met name om persoonlijke reflecties op ervaringen en expressie van wensen, belangen, ideeën en expertise. In het meest ideale geval bouw je verwerkingsslag in de activiteit zelf in en verwerk je dus resulaten met de deelnemers. Soms is dit niet mogelijk en ga je achteraf de beelden, objecten, uitspraken van de deelnemers analyseren.

Deze analysemethode is gebaseerd op de methode “on the wall” waarin eerst data uit generatieve sessies wordt samengevat en vervolgens wordt gevisualiseerd op een muur. Deze kan hierdoor geanalyseerd worden maar zorgt ook voor nieuwe inspiratie.
Voor de analyse van bijvoorbeeld opnames op geluid of film kan gebruik gemaakt worden van “design statements”.

Vervolgens kunnen ontwerprichtingen en ideeën worden geprioriteerd volgens de MoSCoW methode: Must Have, Should Have, Could Have, Would like to Have.

SaveSave