Situatiebeschrijving

Met de methodiek situatiebeschrijving kan inzicht verkregen worden over specifieke situaties. Deze methodiek is gebruikt om in kaart te brengen hoe cliënten in stressvolle situaties zijn en handelen, maar zou ook kunnen worden gebruikt om andere situaties te beschrijven. Er wordt gebruik gemaakt van een template met hierop vier vragen: 

  • Wat gebeurde er? 
  • Waar was het? 
  • Wie waren er? 
  • Wat werd er ervaren?

In het midden van de template is een leeg vlak, waarop de situatie kan worden gebouwd met lego (Kaastra, 2017). De template is hier te downloaden. 

 

Werkwijze  

De interviewer print de template en neemt lego mee. De methode kan worden uitgevoerd door een cliënt, maar ook door een begeleider. De eerste stap is de situatie “nabouwen” met lego. Vervolgens stelt de interviewer achtereenvolgens de vragen die op de template staan. Je kunt de antwoorden eventueel met pen op de template schrijven.