‘Senzitizing’ opdrachten

Sensitizers zijn opdrachten die je voorafgaand aan een interview of sessie kan geven aan je deelnemers. Op deze manier denken ze al na over het onderwerp en kan je sneller van start tijdens sessies.

Hieronder is een specifieke case beschreven van deelnemer Andrea met Autisme. Er is met name onderzocht of een digitale vorm van senzitizing aan kan sluiten bij de doelgroep.

De deelnemer ontvangt een reeks opdrachten die in één week moeten worden voltooid en herinneringen tijdens die week via WhatsApp. De nadruk van de opdrachten ligt op het verkrijgen van inzicht in het dagelijks leven, de doelen en wensen van de deelnemer. De opdrachten richten zich op het thema van het project (in dit geval ‘werken aan langetermijndoelstellingen’).

Activiteit 1: invullen van een vragenlijst.
Activiteit 2: bijhouden van dagelijkse activiteiten door WhatsApp-berichten te verzenden. De deelnemer maakt een foto van de activiteit, voegt een beschrijving toe en een emoji om de stemming en mening weer te geven.
Activiteit 3: de deelnemer definieert doelen voor korte, middellange en lange termijn en een ‘bucket-list’.
Activiteit 4: de deelnemer somt mogelijke excuses en oplossingen op voor drie verschillende scenario’s waarin iemand worstelde om naareen langetermijndoel te werken.

Het pakket zelf kan fysiek in de vorm van een boekje worden gemaakt. Dit werkt goed als de deelnemer niet enthousiast is over het gebruik van technologie, zoals het opzettelijk hebben van een oude mobiele telefoon in plaats van een smartphone om sensorische triggers te verminderen. Het verhoogt echter de kans dat het pakket niet wordt ingevuld.

REFLECTIE

Een digitaal pakket heeft een aantal voordelen, waaronder de mogelijkheid om de deelnemer één keer per dag op de hoogte te stellen om aan het pakket te werken en de voltooide opdrachten rechtstreeks te kunnen verzenden. Dit kan bijvoorbeeld goed via Facebook, Google Forms, Google Drive en WhatsApp. Het is belangrijk dat de platforms het gebruik van multimedia ondersteunen, zodat de deelnemer kan kiezen op welke manier de opdracht zal worden vervuld – door te typen, videoboodschappen of spraakopnamen te maken. Deze flexibiliteit maakt een digitaal pakket aantrekkelijk tov een analoge versie.
Contact houden via WhatsApp hielp deelnemer Andrea eraan herinneren om de activiteiten te doen te voorkomen dat zij alle activiteiten in één keer zou doen: ze zou de link voor de volgende activiteit slechts één dag ontvangen nadat ze de vorige had beëindigd.