Scenarios bespreken in context met situatie-borden

Scenario’s in context: om te weten hoe de producten de client zouden kunnen ondersteunen, is het belangrijk ze te plaatsen in
de context waar clienten ze daadwerkelijk nodig hebben
(Frauenberger, Good, Alcorn, & Pain, 2013). We maakten ‘situatieborden’ op basis van eerdere informatie over de gebruiker zijn zijn context en met op enkele situatieborden ook ideeen voor producten. We plaatsen die in de kamer van de client en maken samen met de cliënt verhalen (scenario’s) door de borden telkens in een andere selectie en volgorde te plaatsen.
Aan cliënten werd per situatie gevraagd welk product
ze zouden willen gebruiken, wat het product voor hen zou kunnen doen.

SaveSave

SaveSave