Rollenspel met het productconcept

In deze oefening werken we met de daadwerkelijke productconcepten van de MyDayLight zoals die ondertussen zijn ontwikkeld. Er is dus al een duidelijke productrichting.

Drie scenario’s werden uitgespeeld met 3 fysieke ‘mock-ups’ die elk een variant van het productconcept representeerden.

Scenario 1 was het meest gangbare idee, een van de doelen van deze oefening was om de cliënt en hulpverlener te helpen ‘voorbij’ dit eerste idee en ‘out of the box’ in nieuwe, alternatieve mogelijkheden voor technologie ondersteuning te denken.

Scenario 1 werd voorgespeeld door de twee ontwerpers

Scenario 3 en 4 door de ontwerpers en daarna door ontwerpers en hulpverlener  en daarna door hulpverlener en cliënt, om de cliënt te laten wennen aan het idee van rollenspel. Daarna reflectie op de ervaring.