Rollenspel met bestaande props

De techniek is gebaseerd op Roleplay with Props. Dit houdt in dat de deelnemers gevraagd wordt om de verschillende idee richtingen na te spelen met behulp allerlei generieke voorwerpen (deels voorbereid, geknutseld), die in het rollenspel een nieuwe functie kunnen aannemen. Omdat Laura en Tim (twee cliënten) hebben aangegeven geen rollenspellen te willen doen, wordt deze aangepaste techniek op hen aangepast. Om het inlevingsvermogen te stimuleren, worden de fysieke props wel gebruikt, maar wordt alleen om de mening hierover gevraagd. De fantasie mag helemaal gebruikt worden tijdens het interview. (Om misschien toch een beetje roleplay los te krijgen, zullen de objecten in het huis kunnen laten zien op de plek waar ze gebruikt worden.) Om de tijd niet uit het oog te verliezen, is er per idee tussen de vijf en tien minuten beschikbaar.

Reflectie

Er werden geen nieuwe producten gemaakt met de knutselmaterialen. Om meer creativiteit te stimuleren wordt een warming up aanbevolen. Er was helaas niet genoeg tijd om dit te doen. Juist omdat in deze sessies de cliënten apart deelnamen van de zorgverleners gaf de activiteit veel informatie vanuit het perspectief van de zorgverleners, die zelf ook een rol te spelen hebben met betrekking tot het nieuwe product (m.a.w. de zorgverleners kregen de ruimte om vanuit zichzelf en hun belang te spreken en niet alleen als vertaler namenst de cliënt). Het meeste inzicht werd verkregen in de discussies, waarbij de fysieke objecten het gesprek faciliteerden.
Het concreet theatraal uitspelen van activiteiten met props bleek lastiger te doen voor mensen met een cognitieve beperking, ze toonden expliciet weerstand. Dit kan achterwege gelaten worden of zou meer voorbereiding vergen, bijvoorbeeld in samenwerking met een dramatherapeut die met deze doelgroep werkt. Wat soms werkte was om de ‘props’ letterlijk in de handen van de client te geven, waarna er nieuwe interactie en reflectie ontstond.