Magical Bits

magical bits

Deze techniek is geinspireerd op de Magical Bits methode van Grufberg en Holmquist (2011). Het lijkt op de Maketools aanpak, maar hier heeft de ontwerper al duidelijke richtingen voorbereid om het gesprek een richting in te sturen.

Voor het project Dynamic Balance vier fysieke modellen gemaakt van herkenbare productvormen (mock-ups) die elk een aspect van emotieregulatie representeren. Hier werden kaartjes met losse functies aan toegevoegd. Cliënten werd gevraagd hoe ze deze producten zouden gebruiken, nadat de objecten en de losse functies waren uitgelegd. Cliënten konden naar behoeven de objecten verrijken met de functies. De waarde van deze techniek ligt (zoals vaak in co-design) niet in het daadwerkelijk ontwerpen van het product maar in de inzichten die voortkomen uit het samen reflecteren op de gemaakte keuzes en ideeen.