Het testen van een vroeg prototype

Deze techniek overlapt met ‘rollenspel met mock-ups’ en ‘future use scenario’s. In dit geval is het ontwerp al verder uitgewerkt en heeft de activiteit als doel om details van het ontwerp scherp te krijgen. Het concept als geheel staat niet langer ter discussie.

De cliënt en zijn hulpverlener worden gevraagd een vroeg prototype te bekijken, uit te proberen, en hier feedback op te geven. De technologie werkt nog niet, dus we spelen stap voor stap de interacties na zoals deze uiteindelijk zou moeten plaatsvinden. (een volgende stap zou zijn een zgn. Wizard of Oz simulatie) De concrete ervaring van het doorlopen van de stappen helpt bij het evalueren van het productconcept en het detecteren van mogelijke verbeteringen.

Reflectie

De sessie genereerde veel feedback. Het uitspelen van het gebruiksscenario met het prototype werd slechts door een van de twee clienten gedaan. Beide clienten begrepen het concept. De artistieke details in het model waren niet verwarrend maar werden juist gewaardeerd als esthetisch element. Met andere woorden: simplicifering is niet altijd wenselijk bij dergelijke prototypes.