Herdefinieren van het probleem

Een belangrijk onderdeel van het co-design proces is het herformuleren van het ontwerpprobleem of de ontwerpuitdaging. Dat wil zeggen: co-design gaat niet alleen over het bedenken van een oplossing maar ook over het stapsgewijs verkennen en aanscherpen van het probleem. Op het hoogste niveau van abstractie maak je ‘iteraties’ waarbij je telkens inzichten uit literatuur, uit je co-design activiteiten en uit het ontwerp en ontwikkelproces met elkaar in verband brengt.

Ook het herdefinieren van het probleem is iets dat je idealiter doet in een workshop of gesprek met alle stakeholders samen, een aantal keren opnieuw tijdens het gehele proces.