De Black Box

Black Box Scenario is een methode om een scenario te kunnen uitbeelden wanneer er nog geen functioneel prototype is. De eerste co-creatie sessie bestaat uit de volgende activiteiten (zie ook de figuur).

Stap 1: het kiezen van een geschikte situatie; de deelnemers kiezen een situatie die voor komt in hun leven en spelen dit na.

Stap 2: introduceer de “Black Box” als echt tastbaar object met generieke algemene vorm (bijvoorbeeld van foam), je kunt dit al enigszins laten lijken op je concept maar het is nog een abstractie. In dit geval ging het om een draagbaar ‘interactief object’ en een draagbaar scherm dat leek op een tablet, als onderdeel van het project MyDayLight.

Stap 3: de deelnemers spelen die situatie opnieuw na. De black box kan worden gebruikt om functionaliteiten van het object te verkennen tijdens het spel.

Stap 4: maak een scenario met behulp van foto’s die je tijdens het uitbeelden van de situatie maakt.

SaveSave