Dag in kaart brengen met tijdslijn

Deze activiteit wordt worden uitgevoerd tijdens het eerste gesprek in de woning van de deelnemer, bij voorkeur in aanwezigheid van belangrijke anderen. We maken gebruik van het materiaal verzameld door middel van het sensitizing pakket. De activiteit bestond uit:

1. Een semi-gestructureerd interview om inzicht te krijgen in de deelnemer en de relatie tussen de deelnemer en zijn / haar netwerk. Een deel van het interview gaat over het project them en eigen ervaringen met het thema (in dit voorbeeld “uitstelgesdrag”).

2. Opdracht: Maak een planning voor een ideale dag en vergelijk dit met het eerder ingevulde dagboek. Verschillen tussen de twee schema’s zullen worden geanalyseerd

3. Een rondleiding door het huis, met het dagboek als route. Op deze manier kunnen genoemde taken in een concrete context worden geplaatst, van waaruit weer extra detail informatie over die activiteiten kan worden verkregen.

dag in kaart