Co-Design methoden

Binnen Powertools zijn co-design methoden en technieken ontwikkeld die geschikt zijn voor mensen met een cognitieve beperking en hun zorgverleners. De methoden en technieken richten zich op inzicht verkrijgen in het leven van cliënten, het maken van scenario’s en mock-ups van interventies, het evalueren van prototypes en het verwerken van inzichten opgedaan tijdens het co-design proces.