Co-Design

Co-design is een manier van ontwerpen, waarbij de eindgebruiker en belangrijke anderen nauw betrokken worden bij het gehele ontwerpproces van een nieuw product, systeem of dienst. In Powertools werkten we vooral samen met volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme, met zorgprofessionals (zoals woonbegeleiders, socio-therapeuten en psychologen), met ouders en mede-bewoners.

Samen met al deze ‘stakeholders’, ga je door middel van een aantal op maat gesneden (creatieve) activiteiten, op zoek naar de ontwerpuitdaging (de behoeften, wensen en mogelijkheden van de eindgebruiker) en naar de kansen voor ontwerp (ideeën, oplossingsrichtingen en ontwerpprincipes). Deze vragen hangen samen, en er is interessant genoeg geen vaste volgorde waarin ze worden beantwoord. Het ‘probleem’ is aan het begin van een co-design traject vaak niet duidelijk omschreven, en de betrokkenen moeten hier zelf ook nog verder over nadenken. Bovendien hebben alle stakeholders vaak weer een ander idee over wat het probleem precies is.

Het bedenken en zelfs maken en uittesten van mogelijke oplossingen kan enorm helpen bij het verhelderen van het probleem. Dat betekent dat het probleem en de oplossing (het product) zich gezamenlijk ontwikkelen. Prototypes werken daarbij als versneller: Het maakt zowel probleem als oplossing concreet en bespreekbaar. Het gezamenlijk reflecteren op tussentijdse prototypes en andere uitkomsten van co-design activiteiten helpt de verschillende stakeholders in het ontwikkelen van een gezamenlijk inzicht in de ontwerpuitdaging, en wat daarbij van belang is.

Co-design is hét middel om complexe ‘multi-stakeholder’ problemen aan te pakken.

Er zijn verschillende vormen van co-design en er zijn ook verschillende visies op co-design. Lees hier meer over onze visie.