Personalisatie

Geef de gebruiker de mogelijkheid om functionaliteit te verwijderen die onnodige stress veroorzaakt.
Geef de gebruiker de mogelijkheid om voorkeuren in te stellen, bijvoorbeeld kleur, contrast, lettergrootte, snelheid of gebruik van alternatieve invoermiddelen (bijvoorbeeld het toetsenbord in plaats van de muis).
Bronnen

Cremers, A.H.M., van der Pijl, D.J. (2005) Individuele reisinformatie voor personen met een verstandelijke beperking: inventarisatie en raamwerk. TNO-Rapport.

Darejah, A., Sing, D. (2013). A Review on User Interface Design Principles to Increase Software Usability for Users with Less Computer Literacy. Journal of Computer Science 9 (11), 1443-1450.

Sik Lanyi, C., Brown, D.J. (2010). Design of Serious Games for Students with Intellectual Disability.  In: Joshi, A. and Dearden, A. (eds.) IHCI’10 Proceedings of the 2010 international conference on Interaction Design & International Development, 44–54. British Computer Society Swinton, UK.

Legenda
Autisme
Licht Verstandelijke Beperking
Autisme & LVB