Navigatie

Help gebruikers om te navigeren in het systeem, om informatie te vinden en te weten waar ze zich bevinden.
Zorg ervoor dat navigatie-informatie consistent en eenvoudig is.
Zet navigatie-informatie altijd op dezelfde plek (meestal bovenaan).
Bied overzichten van de inhoud en structuur aan (bijvoorbeeld een 'site map').
Geef informatie over de context van het huidige scherm om gebruikers te helpen zich te oriënteren.
Geef gebruikers de mogelijkheid om terug te keren naar het vorige scherm of naar de 'home'-pagina, bijvoorbeeld met 'terug'- en 'home'-knoppen.
Vermijd onnodige stappen in processen.
Help gebruikers om hun voortgang in een proces bij te houden. Gebruik hiervoor simpele ondersteuning, bijvoorbeeld: 'stap 2 van 4', geef elke stap een duidelijk label, of geef bij elke stap de vorige en de volgende stap aan.
Bied de mogelijkheid om shortcuts te maken naar veel gebruikte onderdelen.
Bronnen

Kranenborg, K., Cremers, A.H.M., Paulissen, R.T, van den Berg, H., Tak, S. van Gameren-Oosterom, H.B.M., Schoonhoven, B.H.A. & Prins, M.J. (2013). Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit: Toegang tot audiovisuele content voor gebruikers met een verstandelijke beperking. TNO rapport TNO 2013 R11341.

Sik Lanyi, C., Brown, D.J. (2010). Design of Serious Games for Students with Intellectual Disability.  In: Joshi, A. and Dearden, A. (eds.) IHCI’10 Proceedings of the 2010 international conference on Interaction Design & International Development, 44–54. British Computer Society Swinton, UK.

http://webaim.org/articles/cognitive/activity

Legenda
Autisme
Licht Verstandelijke Beperking
Autisme & LVB