Kleurgebruik

Gebruik nooit alleen kleur om bepaalde informatie over te brengen.
Gebruik altijd een tekstalternatief voor visuele elementen.
Gebruik alleen kleurencombinaties met kleuren die goed te onderscheiden zijn (ook voor kleurenblinden).
Gebruik voldoende contrast tussen voor- en achtergrond, zowel visueel (kleur) als auditief (geluid), om het gemakkelijker te maken elementen te onderscheiden.
Gebruik bekende kleuren, symbolen of andere afbeeldingen om specifieke informatie (bijvoorbeeld om een gevaarlijke situatie aan te duiden) weer te geven.
Bronnen

Darejah, A., Sing, D. (2013). A Review on User Interface Design Principles to Increase Software Usability for Users with Less Computer Literacy. Journal of Computer Science 9 (11), 1443-1450.

Kranenborg, K., Cremers, A.H.M., Paulissen, R.T, van den Berg, H., Tak, S. van Gameren-Oosterom, H.B.M., Schoonhoven, B.H.A. & Prins, M.J. (2013). Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit: Toegang tot audiovisuele content voor gebruikers met een verstandelijke beperking. TNO rapport TNO 2013 R11341.

Sik Lanyi, C., Brown, D.J. (2010). Design of Serious Games for Students with Intellectual Disability.  In: Joshi, A. and Dearden, A. (eds.) IHCI’10 Proceedings of the 2010 international conference on Interaction Design & International Development, 44–54. British Computer Society Swinton, UK.

Legenda
Autisme
Licht Verstandelijke Beperking
Autisme & LVB