Foutmeldingen

Maak het systeem zo veel mogelijk consistent en foutvrij, vang fouten af en geef passende foutmeldingen.
Het systeem moet zo veel mogelijk voorkomen dat de gebruiker fouten maakt, bijvoorbeeld door de gebruiker bepaalde beperkingen op te leggen, zodat deze niet in een ongewenste situatie terecht kan komen.
Foutmeldingen moeten altijd goed leesbaar, helder en begrijpelijk zijn.
Foutmeldingen moeten gebruikers uitleggen wat ze verkeerd hebben gedaan én hoe ze het probleem kunnen herstellen.
Bronnen

 

Kranenborg, K., Cremers, A.H.M., Paulissen, R.T, van den Berg, H., Tak, S. van Gameren-Oosterom, H.B.M., Schoonhoven, B.H.A. & Prins, M.J. (2013). Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit: Toegang tot audiovisuele content voor gebruikers met een verstandelijke beperking. TNO rapport TNO 2013 R11341.

Sik Lanyi, C., Brown, D.J. (2010). Design of Serious Games for Students with Intellectual Disability.  In: Joshi, A. and Dearden, A. (eds.) IHCI’10 Proceedings of the 2010 international conference on Interaction Design & International Development, 44–54. British Computer Society Swinton, UK.

http://webaim.org/articles/cognitive/activity

Legenda
Autisme
Licht Verstandelijke Beperking
Autisme & LVB