Powertools – Tools to empower!

7 juni 2017
HAN campus in Arnhem

7 juni 2017, een dag die in het teken stond van het SIA-RAAK project Powertools. Hoofdonderzoeker Anita Cremers begon de dag met een presentatie over het project en de fase die in September 2017 gaat starten: de evaluatie van interventies.
Welke invloed heeft technologie op het leven van de cliënt? Hoe verandert dit de relatie tussen zorgverlener en cliënt? Dat zijn enkele punten die onderzocht zullen worden. De presentatie van Anita Cremers is te downloaden via deze link.

Caren Sax, directrice van het Interwork Institute van de San Diego State University (VS) was de tweede spreker. Zij heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van technologie ter bevordering van de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking. Zij werkt vanuit de zogenaamde Person Driven Planning methodiek, waarbij een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van de jongeren en hun sociale netwerk, om te komen tot een zo groot mogelijke maatschappelijke participatie en persoonlijke ontplooiing. Deze methode heeft veel raakvlakken met Co-Design methoden die binnen Powertools gebruikt zijn. De presentatie van Caren Sax is te downloaden via deze link.

Vanaf 14.15 waren er interactieve Workshoprondes waarin is nagedacht over hoe technologie kan worden toegepast in het leven van de cliënt en het zorgsysteem. Hiervoor zijn twee persona’s gebruikt:

  1. Henk, een volwassen man met ASS
  2. Amy, een jonge vrouw met een Licht Verstandelijke Beperking

(Concept)interventies die binnen Powertools bedacht of getest zijn kwamen als het ware gedurende de workshop in het leven van de cliënt. (Lees hier meer over de interventies)

In de workshops werd de binnen het Powertools project ontwikkelde evaluatie-tool voor het eerst getest. In deze zogenaamde ‘snapshots’ methode wordt gestreefd naar gezamenlijke besluitvorming over het effect van de interventie op het leven van de cliënt en diens context. We hanteren hierbij de systematiek van de Realistic Evaluation (Pawson & Tilley, 1997), waarbij complexe interventies worden geëvalueerd in de context. Er is hierbij specifiek aandacht voor een gelijkwaardig partnerschap tussen cliënt, onderzoeker en zorgverlener, en voor het leerproces dat hiermee in gang wordt gezet door voortdurende reflectie op eigen handelen. Voorop staat dat de interventie toepasbaar moet zijn voor de cliënt en de praktijk die met de cliënt werkt. Dat betekent dat naast een kennisdoelstelling (wat is het effect van de interventie) er ook een effect moet uitgaan naar praktijkverbetering binnen de lokale beroepspraktijk. Op basis van de reflecties die tijdens de workshop werden gegeven op de evaluatie-tool, wordt de methode de komende maanden doorontwikkeld zodat we deze vanaf september kunnen inzetten in de betrokken organisaties.

Ter afsluiting van de dag was er een markt waar verschillende studenten de door hen ontwikkelde interventies presenteerden. Het was leuk om te zien dat er veel interesse was vanuit de zorgwereld. Veel herkenning, veel goede nieuwe ideeën en een geslaagde middag!

Leave a comment