Praten, Plannen en Ontspannen

Dagvoorzitter Karin Alfenaar (UCreate) begon de middag in de collegezaal, waar we de resultaten van het project hebben besproken in een paneldiscussie met Anita Cremers (Hogeschool Utrecht), Maurice Magnée (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en Jelle van Dijk (Universiteit Twente). Nico van der Kooij en Karin Volkers van Philadelphia vertelden vervolgens over hun ervaringen op de werkvloer.

Daarna gingen we uiteen om twee van de zes workshops te volgen. Voor persona Jona, Henk of Amy een interventie bedenken en met behulp van fysieke objecten richtlijnen voor de interventie opstellen (Met co-design naar ontwerpprincipes, Anita Cremers en Rosa de Vries, HU), of samen, terwijl je één pen vasthoudt, een tekening maken (Een participatief zorgconcept, Diana Rodenburg, Siza). Leren hoe je een zorginnovatie kunt (pre-)valideren met een Fast Forward 50 (Future Health Design Business Models, Gjilke Keuning en Klaas Jan Bolt, UCreate), of reflecteren op een aantal Powertools interventies in (Wat bedoel jij dan met Empowerment?, Jelle van Dijk, UT). Praten over de binnen Powertools ontwikkelde manier van co-evalueren (Maurice Magnée en Erik Jansen, HAN), of met Marc Beek “Aut of the Blue” een autismebelevingswandeling maken en zoeken naar beestjes in het gras.

De dag werd afgesloten met een ‘Power-opening’ van de expositie met een betonschaar door Han van Esch van Philadelphia. Hier kon je nader kennismaken met allerlei ontwikkelde kennis en interventies binnen en buiten Powertools. Tijdens de expo zijn er al veel contacten gelegd voor nieuwe samenwerkingen en uitwisselingen.