Track and Trace

Sherpa is een instelling waar cliënten wonen met een lichamelijke- en/of zware verstandelijke beperking. Deze cliënten worden ondersteunt op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

Bepaalde cliënten mogen bepaalde stukken zonder begeleiding lopen, echter neemt dit wel risico’s met zich mee zoals cliënten die van het terrein afgaan of onderweg iets overkomen. Hierbij kan de volgende probleemstelling en tevens ook de opdracht geformuleerd worden: ‘Het traceren van verstandelijk beperkten om de vrijheid te vergroten en de veiligheid te waarborgen.’

Om de veiligheid van deze cliënten te waarborgen en toch hun de vrijheid de vergroten, wilt Sherpa een track- and tracesysteem ontwikkelen. Deze zal de locatie van de cliënt doorsturen en zo kunnen de begeleiders inschatten hoe zij in kunnen spelen op de situatie van de cliënt. De doelstelling hierbij is: ‘Een innovatief en een realistisch plan te hebben hoe een track- and trace systeem ontwikkeld kan worden voor het Sherpa terrein. Hierbij wordt rekening gehouden met alle eisen en wensen die vanuit Sherpa zijn opgesteld.’

Het uiteindelijke ontwerp voor de tracker bestaat uit de volgende opbouw: Een tracker stuurt gegevens naar een onlinedatabase, deze gegevens worden door een telefoonapplicatie opgehaald uit deze database. De tracker beschikt over een GPS module, 4G-communicatie naar de database, een wifi-module voor indoor-tracking en een accelerometer die de bewegingen van de cliënt waarneemt. De telefoonapplicatie geeft de locatie van de tracker weer. Daarnaast laat deze de batterijstatus en het signaal van de tracker zien. De database zorgt er voor dat het product op grote schaal gebruikt kan worden, ook buiten Sherpa.