Empowerment: theorie & praktijk

Meer zelfredzaamheid draagt bij aan empowerment van cliënten met een cognitieve beperking: het versterken van hun eigen kracht. Rondom het begrip empowerment zijn binnen Powertools verschillende onderzoeken verricht, die meer inzicht geven in de theorie over empowerment en de concrete toepassing daarvan in de zorgpraktijk. Naast empowerment van de cliënt is ook aandacht besteed aan empowerment van de zorgverlener (21st century skills).