Autisme

Mensen met autisme verwerken prikkels uit de omgeving op een andere manier. Deze prikkelverwerking zorgt ervoor dat mensen met autisme moeite kunnen hebben om in sociale situaties overzicht te houden en overbelast kunnen raken door een overvloed aan indrukken. Hierdoor kunnen mensen met autisme moeite ervaren met het ontwikkelen en onderhouden van sociale relaties. Vaak geven mensen met autisme aan dat informatie uit de omgeving als het ware in stukjes binnenkomt, waardoor het moeilijk is de samenhang in een keer te doorzien. Het kost hierbij veel bewuste inspanning om het overzicht uit de details samen te stellen, waardoor overprikkeling kan ontstaan. Om deze overprikkeling tegen te gaan kunnen mensen met autisme sneller de voorkeur geven aan routinematige activiteiten. Hiermee samenhangend ervaren mensen met autisme vaker moeite met verandering en kunnen zij een sterke focus hebben op een specifieke interesse.

Autisme wordt wel omschreven als een spectrumstoornis, hiermee wordt bedoeld dat autisme zich in veel verschillende vormen kan uiten. Sommige mensen met autisme vermijden iedere vorm van contact, anderen zoeken het juist wel op, maar dan vaak op een manier die vreemd kan overkomen. Autisme wordt gezien als een levenslange stoornis, die wel in elke levensfase en op elk levensgebied op een eigen wijze tot uiting komt. Mensen met autisme zijn dan ook vaak in meerdere fasen van hun leven aangewezen op een vorm van behandeling, begeleiding of ondersteuning. Met name op gebied van wonen, studeren, werken en vrije tijdbesteding hebben mensen met autisme moeite om hun leven zelfstandig te organiseren. Zo ervaren zij moeite om het huishouden bij te houden, om zelfstandig te plannen en organiseren, raken het overzicht over taken kwijt en hebben moeite met het aanbrengen van afwisseling in de vrije tijd.

Ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking heeft een vorm van autisme, zo’n 190.000 mensen. Er is geen bewijs dat sociale factoren een risicofactor vormen. Wel doen al enige jaren hardnekkige geruchten de ronde dat de toename van autisme-diagnoses een gevolg is van vaccinaties op jonge leeftijd. Meerdere grondig uitgevoerde onderzoeken hebben echter inmiddels aangetoond dat er geen verband is tussen vaccinaties en autisme. Meer aannemelijk is dat deze toename vooral komt door een toegenomen kennis en bewustzijn over autisme en het feit dat de diagnostische criteria door de jaren heen zijn veranderd.

Bronnen

http://www.autisme.nl/ (De Nederlandse Vereniging voor Autisme)

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)

 

Documentaires

Het beste voor Kees: https://www.npo.nl/2doc/02-06-2014/KN_1658125

Regels van Matthijs: http://www.documentairenet.nl/review/de-regels-van-matthijs/

Life Animated: https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2017/juni/life-animated.html