Cognitieve beperking

AUTISME
Mensen met autisme verwerken prikkels uit de omgeving op een andere manier. Deze prikkelverwerking zorgt ervoor dat mensen met autisme moeite kunnen hebben om in sociale situaties overzicht te houden en overbelast kunnen raken door een overvloed aan indrukken. Hierdoor kunnen mensen met autisme moeite ervaren met het ontwikkelen en onderhouden van sociale relaties. Vaak geven mensen met autisme aan dat informatie uit de omgeving als het ware in stukjes binnenkomt, waardoor het moeilijk is de samenhang in een keer te doorzien.
LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een beperkt intellectueel functioneren dat ontstaan is voor hun achttiende levensjaar. Dit gaat gepaard met beperkingen in de sociale (zelf)redzaamheid. Hierdoor hebben ze ondersteuning nodig om te functioneren op een manier die bij hen past. Er zijn grote verschillen in mate van beperkingen, daarom spreken we van mensen met lichte, matige, ernstige en diepe verstandelijke beperkingen. En ook zijn er grote verschillen in ondersteuningsbehoeften.