ZiZo evaluatiekader

Om greep te krijgen op de verschillende aangrijpingspunten van technologie in de levens van mensen maken we gebruik van een overkoepelende theoretische benadering, de zogeheten capability benadering. Aan de hand hiervan hebben we een beschrijvend kader ontworpen om deze aangrijpingspunten te kunnen ordenen. Het kader is ge├źnt op het werk van Ilse Oosterlaken (2015) over de toepassing van de Capability benadering op technologie en ontwerp en stelt dat je zowel moet inzoomen op de situatie als uitzoomen naar een meer integraal perspectief op het leven van betrokkenen. Dit is grafisch weergegeven in de onderstaande figuur.

Om deze Zooming-In-Zooming-Out (ZiZo) ordening vorm te geven is het Capability effecten kader ontwikkeld. Dit is een matrix van 4 cellen waarin de directe versus de indirecte tegen de beoogde versus de niet-beoogde effecten van de technologie worden afgezet. Dit kader is weergegeven in onderstaande figuur. Het kan enerzijds als ordeningskader voor onderzoeksresultaten worden gebruikt, maar kan ook worden gebruikt als een dialooginstrument als betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over een technologisch hulpmiddel (bijv. focusgroepen).