Narratief interview

Er wordt een narratief interview afgenomen. Een narratief interview start met een narratieve generatieve vraag. Deze vormt het enige moment waarop de interviewer bewust stuurt. Daarna volgt de interviewer zo veel als mogelijk het verhaal van de respondent. Het gaat daarbij om het inzichtelijk maken van de lived-experiences met de technologie.

Introduceer het gesprek met de onderstaande informatie en vragen. Houd de aangegeven volgorde aan.

Intro

Wij zijn blij dat u deel wilt nemen aan dit onderzoek en interview en hiervoor de tijd wilt nemen.

Als het goed is, hebt u een informatiebrief ontvangen. Ook hebt u eerder een vragenlijst ingevuld. Klopt dat? Heb je hier nog vragen over?

Topics aangeven

Dit gesprek zal gaan over jouw ervaringen met [technologie invullen]

Uitleg over het doel van het onderzoek:

Deze interviews worden bij meer mensen gehouden. Met hun en jouw uitspraken kunnen we bekijken of [technologie invullen] voldoende aansluit.

Jouw verhaal is belangrijk bij dit onderzoek. Wij zullen vooral naar jou luisteren.

Aangeven dat de gegevens anoniem en vertrouwelijk worden verwerkt

Bij het uitwerken van de gegevens wordt je naam niet genoemd. Zo kan niemand straks in het onderzoeksverslag achterhalen wat jij precies hebt gezegd. De dingen die je ons vertelt zullen alleen voor dit project worden gebruikt en zijn dus niet herleidbaar tot personen.

Als de respondent wil stoppen

Als je tijdens het interview besluit dat je niet meer verder wilt, dan kun je dat aangeven. Wij stoppen dan met het interview.

Duur interview

Het interview duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Of we stoppen eerder als we uitgesproken zijn of als je eerder wil stoppen.

Vertellen dat het gesprek op band wordt opgenomen

We nemen het gesprek op. Dit zorgt er voor dat wij nu niet veel hoeven op te schrijven maar dat we naar jou kunnen luisteren. Ons gesprek zal later namelijk worden uitgeschreven.

Vanuit de wet is voorgeschreven dat we je om toestemming moeten vragen als we gebruikmaken van een opname. Daarom vraag ik je zo meteen, als de recorder loopt, of je toestemming geeft dat dit gesprek wordt opgenomen.