Vragenlijst kwaliteit van leven

Elke praktijkorganisatie in zorg en welzijn maakt gebruik van haar eigen palet aan meetinstrumenten voor het functioneren van cliënten op de relevante levensdomeinen (zoals bijvoorbeeld Schalock en Felce, 2004, of de Zelfredzaamheidsmatrix). Om goed aan te sluiten bij de werkpraktijken in de organisatie is het van belang dat deze gebruikte instrumenten zo veel mogelijk worden aangehouden, om in staat te zijn te vergelijken met de reeds verzamelde gegevens. Ook zijn professionals al bekend met deze instrumenten en daarmee met de mogelijkheden en beperkingen ervan.

Voor meer eenduidigheid tussen organisaties is het wel goed om daaraan toegevoegd een onderzoeksinstrument te gebruiken dat niet al te zwaar is in de afname, maar wel inhoudelijk en methodologisch vergelijkingsmateriaal biedt tussen instellingen. De ICECAP-A is zo’n instrument. Momenteel wordt deze voor verschillende doelgroepen gevalideerd. Een belangrijk voordeel is dat deze kwaliteit van leven meet met 5 schaalvragen op evenzovele capabilitydomeinen. Deze sluit dus aan bij de Capability Approach.

De ICECAP-A kan door mensen zelf worden ingevuld of met begeleider. Zeker voor mensen met een verstandelijke beperking of beperkte cognitieve vermogens is het aan te bevelen om dat met begeleider samen te doen, aangezien de vraagstellingen vrij complex zijn.

De vijf domeinen van de ICECAP-A zijn:

  1. Stability (zich op zijn plek en veilig voelen);
  2. Attachment (in staat zijn om liefde, vriendschap en ondersteuning te hebben);
  3. Autonomy (in staat zijn om onafhankelijk te zijn);
  4. Achievement (in staat zijn om te presteren en vooruitgang te boe
  5. ken);
  6. Enjoyment (in staat zijn om plezier te maken en te genieten).

Meer informatie over de ICECAP-A.

Naast de ICECAP-A worden er ook bij de organisaties zelf instrumenten gebruikt om kwaliteit van leven te meten en bij te houden. De Gesprekslijst Ik-vertel is een dergelijk instrument dat wordt toegepast binnen Siza en Philadelphia. Voor instructie rond de afname verwijzen we naar de desbetreffende praktijkorganisatie die daar eigen procedures voor heeft opgesteld.

Vragenlijst (ICECAP-A)
Gesprekslijst “Ik-vertel”