Context map van de technologie en cliënt situatie

Deze context map brengt volgens de principes van de Actor Netwerk Theorie (Latour, 2005) de gehele situatie van cliënt in beeld waarin de technologie wordt toegepast.

Voorbeeld van een context map met betrekking tot beeldbellen.

Van belang is dat er een werkwijze wordt toegepast waarbij ofwel gestreefd wordt naar volledigheid en precisie in de situatie ofwel gebruik wordt gemaakt van een helder criterium (bijvoorbeeld belang zoals gezien door de cliënt) voor al dan niet in de context map opnemen. Ook van belang is dat in ieder geval een deel van deze context kaart wordt opgesteld in gesprek met de cliënt zelf om de gebruikerservaring vanuit een insiders perspectief te kunnen vangen. Echter een methode vanuit meervoudige perspectieven, of 360 graden procedure, verdient de voorkeur: maak gebruik van de inzichten van verschillende in de situatie betrokken personen om het plaatje compleet te maken.

Bovenal geldt: pas de werkwijze aan aan de ondersteuningssituatie of de zorgcontext.

Materiaal

Het maken van een context map kan met verschillende materialen gebeuren. Enerzijds valt te denken aan het werken met creatieve middelen zoals bladen papier en beeldende materialen. Denk aan het maken van collages over wat er volgens de cliënt of bewoners toe doet en welke contextelementen verbeeld kunnen worden. Of aan het samen met de cliënt gebruik maken van klei of andere plastische materialen om daarmee belangrijke personen of zaken af te beelden in een sociale opstelling.

Anderzijds is het mogelijk om visualisatiesoftware te gebruiken voor het weergeven en analyseren van netwerken. Deze software wordt veel gebruikt binnen de data-science en onderzoek naar sociale netwerken, maar 16

vinden we ook terug in de bestuurskunde als het gaat over het greep krijgen op complexiteit van de (sociale) omgeving. Het voordeel van het gebruik van software is dat deze vaak ook de gelegenheid geeft om netwerk-parameters uit te rekenen en te analyseren. In principe is visualisatie hier echter het eerste doel.

Enkele bruikbare pakketten zijn:

  • Maltego CE (Community Edition) of Maltego CaseFile (alleen eenvoudige visualisatie) open source of freeware: https://www.paterva.com/web7/buy/maltego-clients.php
  • KUMU (gratis na inschrijven): https://kumu.io/
  • Gephi, open source: https://gephi.org/