Bruikbaarheidsvragenlijst

 

Deze bruikbaarheidsvragenlijst kan door mensen zelf worden ingevuld of met begeleider. De inhoud is gebaseerd op soortgelijke vragenlijsten die breed worden toegepast en voldoen aan de standaard ISO 9241-11. Formulering van de vragen is vereenvoudigd en aangepast aan de doelgroep. Voor mensen met een verstandelijke beperking of beperkte cognitieve vermogens is het desondanks aan te bevelen om deze samen met een begeleider in te vullen.

Bruikbaarheidsvragenlijst technologie