Virtual Assistant

Proxy is een app voor mobiele telefoons en is ontwikkeld om zelfstandig wonende mensen met ASS te helpen bij hun dagstructuur. Proxy is een virtuele assistent (coach) die met behulp van gamification technieken mensen stimuleert om dagelijkse taken uit te voeren. Ook biedt de app de mogelijkheid om samen te werken met gelijkgestemden. De app brengt je daarvoor in contact met anderen. Die teamgenoten kunnen je vervolgens feedback geven en motiveren via de app, al dan niet anoniem. Proxy geeft inzicht in je voortgang, geeft tips en is, afhankelijk van het level, verweven met de communicatie tussen jou en je teamgenoten. De coach weet alles en let op alles, stimuleert en leeft mee.

Bij het ontwikkelen van Proxy stonden de volgende uitgangspunten centraal:

  1. Stimulerend: Stimuleert een gestructureerd dagritme.
  2. Inzichtelijk: Biedt inzicht in het dagritme.
  3. Beïnvloedbaar: Geeft de mogelijkheid controle over je dagritme uit te oefenen.
  4. Ondersteunend: Ondersteunt de communicatie t.a.v. dagritme.
  5. Reduceert spanning: Vermindert de stress die gepaard gaat met het “moeten” uitvoeren van een bepaald dagritme.