TasKing

Plannen wat je op een dag gaat doen kan soms lastig zijn. Plan je teveel of juist te weinig? Welke taken moeten eerst en welke kunnen ook later? TasKing is een applicatie die helpt bij het plannen van de dagelijkse taken. Elke dag kan er een to-do lijstje worden samengesteld door langs taken te “swipen”. Je kunt maar een bepaald aantal taken op een dag inplannen, op deze manier krijg je het niet te druk op een dag, maar weet je ook als je te weinig hebt gepland. Als je taken voltooit krijg je punten (de zogenaamde KingPoints).

De applicatie werkt als volgt:

  1. Er kunnen taken worden toegevoegd door de begeleider of door de cliënt zelf. Hierbij wordt een categorie aangegeven (huishouden, sociaal etc.) en een aantal punten (op basis van moeilijkheid van de taak). Ook moet er een afbeelding toegevoegd worden.
  2. De cliënt kan in de ochtend een lijstje maken door langs de taken te “swipen” (als een soort tinder). Dit heeft een limiet zodat er niet te veel op een dag gepland wordt. Als een taak te vaak weg geswiped wordt dan wordt de taak verplicht.
  3. Dan kan de cliënt de taken gaan uitvoeren. Als het niet duidelijk is hoe deze taak uitgevoerd moet worden kan er op een informatie icoontje geklikt worden. Daar staat een kort stappenplan om de taak te volbrengen. Als de cliënt de taak heel moeilijk vindt of het lukt even niet kan deze de “baal” knop indrukken. Hier krijgt de begeleider een melding van. Als het probleem opgelost is kan de cliënt de “chill” knop indrukken.
  4. Als de taak volbracht is kan de cliënt dit aangeven. Een begeleider kan dit dan eventueel controleren. Als de taak niet volledig volbracht is kan de begeleider deze weer op de lijst zetten.

Om de applicatie interessant te houden is er gamification in aangebracht, de punten die kan verdienen vallen in categorieën zoals: “socializer” en “the job police”. Met de punten kan je steeds meer badges verdienen en stijg je in ranks.

Bronnen

Afstudeerscriptie Owen Hoogenboezem: “Hoe kunnen Powertools en de begeleiders middels een proof-of-concept applicatie inzicht krijgen in het gebruik van TasKing en de prestaties van hun cliënten waarbij rekening wordt gehouden met de privacywetgeving?” (20-03-2018)