OOC Zicht op stress: horloge

Stress kan in een vroegtijdig stadium soms moeilijk te herkennen zijn voor mensen met autisme of een licht verstandelijke beperking. Het OOC horloge kan helpen om de stress eerder als zodanig te herkennen zodat de cliënt zelf uit de situatie kan stappen.

Hartslag en huidgeleiding worden in real-time gemeten en algoritmes bepalen of er sprake is van piekstress (relatief) en geven de drager feedback in de vorm van een trilling en een melding op een scherm op het horloge.
Cliënten kunnen zelf uit de situatie stappen in plaats van dat begeleiders deze taak op zich nemen.
Begeleiders kunnen zich hierdoor meer focussen op een positieve relatie met de cliënt in plaats van continu een strijd aan te gaan.

OOC horloge

Het horloge bestaat uit de bestaande “Microsoft Band” gekoppeld aan een Android telefoon met een applicatie. Dit horloge is helaas niet meer in productie. Mede hierdoor is dit concept binnen “Powertools” niet verder uitwerkt. Een andere reden was de onnauwkeurigheid van de techniek en de schikbare tijd/geld binnen dit project.
Het product wordt wel als potentieel interessant beschouwd.

Bronnen
  • Afstudeerscriptie Rosa de Vries. Zicht op Stress. Powertools.