M-power tablet

De M-power-T is trainingstool voor het voeren van een informeel gesprek voor jongeren met een cognitieve beperking. Het borduurt voort op de smartwatch: de M-Power. Co-creatie met zorginstellingen gaven de volgende inzichten:

  1. Als alle jongeren een smartwatch moeten krijgen is dit erg prijzig.
  2. Het kijken op je eigen smartwatch kan afleiden van de interactie.
  3. Gesprekken worden ook vaak met meer dan twee jongeren tegelijk gevoerd.

Om deze redenen is er gekozen om door te gaan met een applicatie die geïnstalleerd kan worden op een tablet.

De applicatie heeft twee kanten: één voor de jongeren en één voor de begeleiders.
De begeleiders kunnen een profiel aanmaken voor de jongeren en hierin hun interesses opgeven in de vorm van zogenaamde “tags”. Ook kunnen er verschillende vragensets worden toegevoegd over alle mogelijke onderwerpen.
In deze vragensets zijn hoofdvragen en vervolgvragen te onderscheiden. Bij elke vraag kan een foto of video van het internet worden toegevoegd. Begeleiders kunnen per jongere aangeven of de vragen wel of niet geschikt is (deze komt dan respectievelijk bovenaan of niet in beeld).

De jongeren zien de app in een soort “uitgeklede” versie. Ze selecteren zichzelf op de tablet en vervolgens zien ze de overlappende interesses en de kunnen ze kiezen over welk onderwerp ze willen praten. De vragen komen dan een voor een langs terwijl je jongeren gezamenlijk ge tablet bekijken.

Begeleiders kunnen op een kleine afstand het gesprek ook een beetje sturen, zo kunnen ze een vraag forceren of tijdens het gesprek een extra vraag toevoegen mits ze zijn ingelogd op een andere tablet of telefoon.