M-Power horloge

Het M-power horloge is een smartwatch bedoeld voor jongeren (12-18) met ASS en/of LVB.
Op het horloge is de M-power applicatie geïnstalleerd die hulp biedt bij het voeren van een gesprek.
Jongeren vinden het soms moeilijk om een gesprek te starten: “Wat moet ik dan vragen?

De applicatie is verbonden met een website, hierop kunnen de jongeren samen met hun begeleiders een profiel aanmaken, waarbij ze interesses aangeven waar ze zelf over zouden willen praten. Ook kunnen ze vragen invoeren die ze zelf willen krijgen (en dus makkelijk kunnen beantwoorden).

Wanneer twee jongeren een gesprek willen starten klikken ze de juiste persoon aan op de M-Power en daarna zien ze hun eventuele gemeenschappelijke interesses. De vooraf bedachte vragen komen bij de ander op het scherm en die leest de vraag. De ander antwoord. Zo zijn er enkele vragen en het gesprek wordt opgang geholpen.
Het is de bedoeling dat de jongeren uiteindelijk zelf verder praten over een onderwerp, zonder dat het M-power horloge nog zinnen weergeeft. Met dit horloge worden de cliënten getraind in het voeren van een alledaags gesprek.