Energiespiegel

De energiespiegel is een app ontwikkeld voor volwassenen met autisme spectrum stoornis. Het voornaamste doel van de applicatie is de emoties, die de gebruiker ondervindt gedurende de dag kan vastleggen. Voor mensen met autisme is het lastig om hele specifieke emoties te herkennen, daarom kies je bij de energiespiegel in eerste instantie tussen vier simpele emoticons.

Als deze wordt aangeklikt staat de emotie beschreven en kunnen er verschillende acties worden ondernomen: een tip bekijken, de emotie delen (met een familielid of begeleider) of een notitie toevoegen.
Minimaal dagelijks dient er een emotie te worden geselecteerd, deze worden opgenomen in de database. Een grafiek geeft de emoties van de gebruiker weer over een bepaalde periode. Begeleiders en cliënten kunnen hier samen over praten er kan worden teruggeblikt op goede en minder goede periodes.

Bronnen
  • Afstudeerverslag Lianne Blondeau. Energiebesparende technologische oplossingen bij mensen met ASS. Powertools.