About

Powertools is een SIA-Raak project dat onderzoek doet naar hoe duurzame oplossingen op een participatieve manier ontworpen kunnen worden voor mensen met een cognitieve beperking. Dit wordt samen gedaan met kennisinstellingen, creatieve bureaus en zorginstellingen.

Leave a comment