Partners

Powertools was een samenwerkingsverband van vier kennisinstellingen (Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Universiteit Twente en TNO), vier zorginstellingen (Philadelphia, Siza,  Pluryn/Intermetzo, Amerpoort) en drie ontwerpbureaus (Oneseconds, Kaliber en NoXqs).  UCreate Centre of Expertise Creative Industries heeft zich gericht op de valorisatie van de opgedane kennis.